Komu vykáme?
Vykáme dospelým, ktorých nepoznáme alebo nám nedovolili, aby sme im tykali.

Komu tykáme?
Tykáme svojim rodičom, kamarátom, spolužiakom, tým, ktorí nám to dovolili.

Tykanie                      Vykanie – množné číslo 2. osoba “VY”
TY                               VY
TEBA                          VÁS
TEBE (TI)                    VÁM
TEBA (ŤA)                   VÁS
O TEBE                       O VÁS
S TEBOU                     S VAMI
TVOJ                            VÁŠ
SI                                  STE

DÚ: vykanie_tykanie_úlohy