Slovenský jazyk – 24.03.2020

Vybrané slová po „m“ 2. – riešenie úloh

/megoldások/

  1. Skontroluj si včerajšie úlohy! – Ellenőrizd le a tegnapi feladatok megoldását!              
  1. Doplň do viet správne podľa významu MI alebo MY:

„Zašpinil sa …..mi…………. uterák. Zoberiem si ho oprať.“ „Aj …….my……. sme sa rozhodli zobrať uteráky domov oprať.“ „Bojím sa, že sa ………..mi…… ho nepodarí vyprať. Mamička ……mi……. asi bude musieť kúpiť nový.“ „ …My……… ti ho môžeme kúpiť k narodeninám.“

  1. Doplň do slov správne i/í alebo y/ý.

m_y_knúť plecom, zm_i_znúť, m_y_šací, prem_y_slený, vyžm_ý_kaný, pošm_y_knúť sa, Em_í_lia, m_i_núta, hm_y_z, om_y_lný,   šm_ý_kať sa,  m_i_sa, zm_y_sel, m_y_dliny, dobrom_y_seľný,   m_y_  deti,    zm_i_ja,    m_i_nulý,  um_ý_vačka,   m_i_nerálka,   priem_y_selný park,  m_y_dlo, vyžm_ý_kať,  m_i_xér,  vyum_ý_vaný,  žm_ý_kačka,  vitam_í_ny

  1. Zopakuj si vybrané slová po „b“ + „m“!!! – Még egyszer ismételd át jó alaposan az eddig tanult válogatott szavakat a SZÓTáRBÓL :)) !!!