Slovenský jazyk – 8.b – 19.03.2020

Častice

  1. Zopakuj si častice, ktoré ste prebrali s pani učiteľkou Folkovou.
  2. Nové učivo do zošita:

Častice + dátum!

* Strana v učebnici – 75. Dopíš POZOR! Do svojho zošita.

* 75./7. – tabuľku dopíš do zošita!

*75./8. – vety tejto úlohy dopíš do zošita + zakrúžkuj častice vo vetách!