Toldi

Toldi: Ötödik ének
1. Helyszín: A Nagyfalu melletti nádas
2.
Szereplők: Miklós és a toportyáncsalád
3.
Cselekmény:
Miklós elhatározza, hogy még az éjszaka
hazamegy elbúcsúzni anyjától.
Útközben véletlenül rétifarkas-fészekre lép, és
a farkaskölykök anyja rátámad.Toldi

Előbb ezt, majd a szintén rárohanó hímfarkast
is sikerül megölnie.
Eszébe jut gonosz bátyja, aki rosszabb a
farkasnál, mert az életére tör, holott ő
sohasem bántotta.
Egy pillanatra átvillan rajta, nem volna-e jó
örökre elbánni Györggyel, mint a farkasokkal,
de legyőzi gonosz gondolatait.
Az agyonvert farkasok tetemével folytatja
útját hazafelé.