Szlovák

 

32/ Rozprávaj o tom, čo vidíš na obrázku ( Každý obrázok aspoň 3 vety )

O každom obrázku utvor jednu vetu,a napíš do zošita.( 6 viet )

33/5 čítať-prekladať