Szlovák:

– Usporiadaj slová do viet. Vety napíš do zošita !

mali                 Tretiaci            ples                 maškarný.

hlava               Erike               bolela .

lieky                vypísala           Teta                lekárka.

Deti                 výlet                išli                   na                    hôr      do.

fialky              snežienky        Našli               kvety:              jarné .

 

  • Nakresli fialky a snežienky !