Szlovák

 

47/ 4  O každom obrázku utvor jednu a vetu. Napíš , čo robia zle deti.