54/ 7 Napíš 5 viet o vašom byte alebo dome.

 

Pracovný list     Szlovákra