Szlovák

 

41 / Na gazdovskom dvore

Čít.-prekl.

41 / 3   K obrázkom priraďte vhodné slovo. Vety napíš do zošita.

41/ včielka – Napíš slovíčka !

Pz.: 34.old. /16.,17 pl

/ ha nem stimmelnek a számok, következő a feladat :

  • Napíš krátky príbeh ….
  • Doplň do viet slová…/