Szlovák

Napíš do zošita!

 

Vracajú sa vtáčiky

 

Vrabček,sýkorka ale aj iné vtáčiky zostali u nás aj v zime. Na jar sa k nám vracajú sťahovavé vtáky. Bociany a škovránky sa vrátia na komíny a na pole. Divé husi sa vrátia k vode. Kukučky  a sláviky prileteli do lesa. Lastovičky sa vracajú pod strechu. Škorce sa tešia na vtáčiu búdku. Vtáčiky stavajú svoje hniezda v lesoch, v parkoch.

 

Slovíčka:

sýkorka – cinke

škorec – seregély

slávik – csalogány

škovránok – pacsirta

lastovička – fecske

bocian – gólya

divá hus – vadliba

bahniatko – barka

bleduľa- tőzike

prvosienka – kankalin