Szlovák

34/3 Prekvapenie pre mamičku

Čít.-prekl.

35/2 Tvorte vety zo slov vo farebných poliach. Vety napíšte do zošita  !