Szlovák

 

30/ Ako mal vtáčik kúsok pravdy ?

Čítať- prekladať + slovíčka

30/1  Dokonči vety na základe textu !