Transformujte vety do rozkazovacieho spôsobu                            

       Volala som číslo 65829370 ( ty )

Počkala na  Karola pred školou? ( ty )

Dal som mu vedieť o našom stretnutí ( vy )

Hovoríme o výlete. ( my )

Premyslel som si tému prednášky. ( vy )

Poslali nám e-mail. ( ty )

Nechal som odkaz. ( my )

Napíšete mi esemesku? ( vy )

Ozval sa e-mailom i esemeskou. ( vy )

Povedali sme mu o meškaní . ( my )

Informovala som ich teraz. ( vy )