Júniusi tananyag:

some/any – néhány, valamennyi, semennyi

Kijelentő, állító mondatban SOME. There are some books on my shelf.

Tagadó és kérdő mondatban ANY. I haven´t got any brothers. Have you got any sisters?

Az egyes és többes számú főnevek

A legtöbb egyes számú főnévnek úgy formáljuk a többes számát, hogy az -s végződést kapcsoljuk hozzá: cat – cats, house – houses, boat – boats, book – books…

Az egyes számú főnév, amely egy mássalhangzó + y-ban végződik, többes számban -ies végződést kap: baby – babies, teddy – teddies… (Ha magánhangzó van az y előtt, akkor nem: boy – boys, monkey – monkeys…) – Tankönyv 105/3

Egyes főneveknek ugyanaz a formájuk többes számban, mint egyes számban: 1 sheep – 10 sheep,    1 fish – 8 fish…

Rendhagyó többes számú főnevek:

1 man – 2 men, 1 woman – 2 women, 1 child – 2 children, 1 person – 2 people, 1 foot – 2 feet, 1 tooth – 2 teeth, 1 goose – 2 geese, 1 mouse – 2 mice… Jegyezd meg!!! A kiejtést az utolsó videó segítségével tudod gyakorolni.

 

 

 

WB pp. 84 – 93, 100, 102, 104,105, 106,107

pecsétek 4A            pecsétek 4B            pecsétek 4C