Neohybné slovné druhy – 02.04.2020

/pracovný list/

Sziasztok! Befejeztük – igaz, csak így a távoktatás keretein belül – a ragozhatatlan szófajokat. Idáig nem akartalak terhelni szlovák beadandókkal (tudom, hogy van dolgotok bőven!), most viszont muszáj kiderítenem, mit sikerült „beemelni” ebből a tananyagból. :D Megadok egy email címet, melyre, legyetek szívesek, küldjétek el az alábbi feladatlapot – vagy wordbe átírva és csatolva, vagy a füzetbe megoldva és lefényképezve stb. – ahogy Nektek könnyebb. Tehát a cím: krizanlucia.munka@gmail.hu Vigyázz: .hu

Határidő: április 6., hétfő.     Jó munkát kívánok mindenkinek! :D 

  1. Doplň do viet čiarky alebo nulu 0, kde čiarka nie je potrebná! Vety obsahujú SPOJKY, ČASTICE A CITOSLOVCIA.

* Chlapci __ a dievčatá sa pripravujú na svoje budúce povolanie.

* Povedali nám __ že prídu zajtra.

* Pracovať bude vtedy __ keď už bude vyučený.

* Nevedeli sme __ kto prichádza.

* Mám pocit __ že príde búrka.

* Kúpili sme __ aj novú práčku __aj moderný televízor.

* Nie __ my sme tam neboli.

* Prídem __ samozrejme __ budem presný.

* Hurá __ dostal som jednotku!

* Ahoj __ konečne si tu!

* Au __ to strašne bolí!

 

  1. Urč, aké neohybné slovné druhy sa nachádzajú v týchto radoch:

* čvirik, mú-mú, čľup, ahoj, čau, juj, kikirikí …………………………………………..

* žiaľ, chvalabohu, našťastie, áno, nie, vraj, veru ……………………………………

* aby, že, lebo, a, i, aj, ani, či, keď, no, ale ……………………………………………..

* vedľa, o, na, pri, mimo, pred, ku, voči, so, cez ……………………………………..

* ráno, večer, pekne, naschvál, vpravo, hore, nechtiac …………………………….

 

  1. Dolň do viet vhodné predložky + urč aj pád, s ktorým sa viažu:

* Nakupujeme __ nákupnom centre. ________

* Zastávka je ____ obchodom. _____________

* Už som počula ___ novej slovenskej reštaurácii. ________

* V butiku som nakupovala ___ mamičkou. _____________

* ____ elektra sme sa pozreli iba _____ bratovi.   ________  _________

* Objednám si vyprážaný rezeň ____ opekanými zemiakmi. ________

 

  1. Doplň do viet vhodnú časticu!

____, videla som už ten film.       ____, tú knihu som ešte nečítal.    ________,

šťastne sme sa vrátili domov.  _______ to bude stačiť.  ________, práve vtedy

máme tréning.  _____ nezostaň tam dlho!  ____ je to pravda!  _____ ste to

povedali.

 

  1. Urč pád predložiek:

* od, do, bez, z-zo, vedľa, u, okolo ………………………………………….

* s-so, pred, medzi, nad, pod, za …………………………………………….

* o, v-vo, na, pri, po …………………………………………………………

* k-ku, voči, proti, oproti, naproti, kvôli ……………………………….

* cez, po, o, pre, nad, za pod, nad ……………………………………….