Čo je v škole?
Čo sú v škole?                              Čo je-máme v škole
Čo máme v škole?

Čo je v triede?                               Naša trieda

Potrebnú slovnú zásobu nájdeš aj na www.quizlet.com – hľadaj: Naša škola, Naša trieda alebo Erika_Sztakovics