Prečítajte rozhovory v prílohe a vyriešte úlohy: s. 102/01, 02; 103/05, 04
– naučte sa nové slovesá: (ne)stihne, (z)mešká, zaspal/a, zabudol/a (si)
– naučte sa zdvorilostné frázy: s. 103 (v úlohe 103/04)
Príloha: