DÚ:
naučiť sa: Kto čo robí v záhrade a aké náradie používa?
Vyriešte úlohy v pracovnom liste podľa článku v učebnici (s. 28): V záhrade_PL