Petőfi Sándor: János vitéz

 1. fejezet – János vitéz Óriásországba jut
 • János vitéz bánatosan vándorolt (2 társa volt: a búbánat és a kardja)
 • Eljut Óriásország határába
 • Találkozik egy fazekassal, akinek segít kihúzni a sárból a szekerét
 • Legyőzi az óriások csőszét

A fazekassal való találkozás – epizód = mellékcselekmány (késlelteti a főcselekmény kibontakozását)

Feladatok

 1. Megközelítőleg mennyi ideig vándorolt János vitéz, amíg találkozott a fazekassal?

(segítség: 2. versszak)

 1. Milyen fontos dolgot tud meg János vitéz a fazekastól?
 2. Hogyan segített neki?
 3. Ebben a részben János vitéz kétszer is bizonyítja rátermettségét. Melyek ezek a részek?
 4. Mi a munkája a csősznek?
 5. Alkossatok hasonlatot a következő sorból! (segítség: használd a mint kötőszót)

„Minden csepp könnyök egy dézsa víz lett volna“

Könny = dézsa víz     – ez metafora

 

 1. fejezet – Az óriáskirály várában
 • János vitéz bejutott az óriáskirály várába, ahol a király kősziklákat ebédelt a fiaival
 • János vitéz megölte a királyt, mire a fiai a szolgálatába álltak

Feladatok

 1. Milyen volt Óriásország? (Milyenek voltak a fák, levelek, szúnyogok, varjúk?)
 2. Mit ebédeltek az óriások?
 3. Hogyan győzte le János vitéz az óriásokat? Igaz-e rá a következő mondás? Többet ésszel, mint erővel!
 4. Írjátok le János vitéz kalandját az óriásokkal egyes szám első személyben (E/1 = én)!

 

21 – 22. fejezet – A sötétség országa

 • János vitéz eljut a sötétség országába, egy boszorkánytanyára
 • Elrejti a boszorkányok seprűit
 • Az óriások segítségével elpusztítja a boszorkányokat, köztük Iluska mostoháját

Feladatok

 1. Milyen eseményre gyűltek össze a boszorkányok?
 2. Mi mindent hánytak a nagy üstbe?
 3. Te mit dobníl bele egy boszorkányüstbe? Írj 10 példát!
 4. Jancsi a gazdának megbocsát, a mostohának nem, Szerinted miért?
 5. Mondjátok másképpen!
 6. „Testét a hidegtől borzadás átjárta“
 7. „És körülötte már karéjt képeztenek“
 8. „Lábra szedte magát s utra kerekedett“
 9. „. . .a nap lehanyatlott“

 

23 – 24. fejezet – Útban Tündérország felé

 • János vitéz eljut az Óperenciás – tenger partjára
 • Találkozott egy öreg halással
 • Sípjával hávta az óriásokat
 • Az óriás 3 hétig vitte Jancsit az Óperenciás – tengeren, ekkor elérkeztek Tündérország szigetéhez
 • Az óriás figyelmeztette János vitézt, hogy nem könnyű oda a bejutás, mert kapuját 3 iszonyatos csoda őrzi

Feladatok

 1. Milyen napszakban járt János vitéz a hegyen?
 2. Hány hétig utazott János vitéz az óriás vállán?
 3. Milyen költői eszközöket találsz az alábbi versszakban?

„Nem mozdult a tenger, de ficándoztanak

Sima hátán néha apró tarka halak,

S ha napsugár érte pikkelyes testöket,

Tündöklő gyémántnak fényeként reszketett.“

 1. Milyen meseelemek vannak ebben a részben?

 

25. fejezet – János vitéz Tündérországba jut

 • Töndérországba nem könnyű a bejutás
 • Fenevadak őrzik a kapukat: elsőt 3 szilaj medve

másodikat – 3 vad oroszlán

harmadikat – sárkánykígyó

Feladatok

 1. Mekkora szája volt a sárkánykígyónak?
 2. Hogyan győzte le János vitéz a sárkánykígyót?
 3. Írjátok le a küzdelmet egyes szám első személyben (E/1 = én)!

 

 1. fejezet – Tündérország
 • Tündérországban nincs tél csak örökös tavasz, nincs halál csak boldogság, nincs bánat csak örömkönnyek

Feladatok

 1. Mivé változik a földön a tündérek könnye, haja, szemsugara?
 2. Hogyan élnek a tündérek Tündérországban?

 

 1. fejezet – János vitéz megtalálja Iluskát
 • János vitéz belépett Tündérországba
 • A tündérek az élet vizéhez vezették
 • Kebléről levette a rózsát és beledobta a vízbe
 • A rózsa Iluskává változott
 • Ők lettek Tündérország fejedelmei

Feladatok

 1. Hogyan fogadják a tündérek János vitézt?
 2. Szerintetek tökéletes hely Tündérország?
 3. MIlyen volt Iluska?

 

Kacsóh Pongrác daljátékot írt a János vitéz című elbeszélő költeményből, melyhez a szöveget Heltai jenő írta.

Daljáték = vidám hangulatú népies énekes színpadi játék.

Ajánlom figyelmetekbe Jankovics Marcell János vitéz című rajzfilmjét!