DÚ:
– Dočítaj si knihu.
– Vyplň čitateľský denník (v prílohe), prilož podrobný obsah jednej ľubovoľnej kapitoly – píš ČITATEĽNE!!!!!!
– Pracovné listy 5, 6 (+2, 3) – ak si ich ešte neodovzdal/a.

Práca s textom – pracovné listy (PL):