Slovenský jazyk:  str. 44/  Príhoda na jar  – čítať a prekladať!

44/ 2    Zeleným perom otázky a modrým odpovede!