Nyelvtan:

Tankönyv:             75/1 b    A   c – feladatot írd a füzetbe!

Szabály! – ismételd át!

Munkafüzet:  48 / a, c    A  c-feladatot írd a füzetbe!

 

 

Olvasás:  89.oldal    A cinegefészek

90/ 3 ,         90/5  -Rajzold  le a füzetbe, és válaszolj a kérdésre!

  1. old. A  megmentett   madárfióka

Munkafüzet:  43/ 1 a

 

Fogalmazás:   Mit csinál az édesanyád, édesapád  egy nap alatt?

Csak az igéket írjátok le! (10 – 10 ) Válasszatok ki 5 igét, és foglaljátok mondatba! ( Összesen 5 mondat legyen!)

,