Slovenský jazyk:  str. 41  Na gazdovskom dvore

Napíš, ktoré zvieratá žijú na gazdovskom dvore  a ktoré v lese?( 10 – 10)

Pracovný zošit: str.39, 40.