Szlovák:  str. 32 – 33

Str. 32 – Pomocou textu ( zo strany 33/5) sa snaž samostatne

rozprávať o obrázkoch zo strany 32!

Písať:  33/ 7  Stačí napísať len odpovede!