Szlovák:  str. 24 – U lekára    čítať a prekladať! + slovíčka

Str.25 / Nauč sa ružový rámček         str. 25 / 4

Str.27/ Naše telo      Odpíš do zošita a nauč sa!

Ruky, nohy, trup, hlava – to je naše telo.

Chráni ho pokožka .Pod pokožkou máme kosti , svaly a žily.

V žilách nám prúdi krv.

Očami pozeráme.

Ušami počúvame.

Nosom voniame.

Jazykom ochutnávame.

Hmatom hmatáme.

Pz: str. 33