Szlovák:  str. 16 – 17 Denný režim  čítať a prekladať!

Písať:  Môj denný režim ( Vedieť  porozprávať  aj vlastnými slovami!)

Str. 21/ 14 Plynule čítať

Písať: 21/ 1 ( Otázky zeleným perom a odpovede modrým!)

Str.22 /15 č. + pr. + slovíčka

Písať: str. 22/ 4

Str. 23/ 16 č. + pr. + slovíčka

Písať : 23/ 3 Odpíš a nauč sa!

Odpíš a nauč sa na str. 23 ružový rámček!