Písomka zo slovnej zásoby (Na svadbe-SZ) v pondelok – 12. 11. 2018
PZ: 13. / 6., 14 / 7., 8.