DÚ:
– naučiť sa obsah článku (7./3.)
– naučiť sa nové slová a slovné spojenia (zoznam nájdeš na www.quizlet.com – hľadaj: V telocvični – Hurá, telesná!)
– na pondelok: opakovanie vybraných slov (prečítaj si všetky 3-4x): VS_tab