DÚ:
– Naučiť sa predložky s datívom: uč. s. 24 (alebo v prílohe PZ s. 3)
POZOR! K predložkám s D na s. 24  (alebo v prílohe PZ s. 3) si pripíš ďalšie 2: napriek niekomu/niečomu – valaki/valami ellenére, vďaka niekomu/niečomu – valakinek/valaminek köszönhetően
– Vyriešiť v prílohe úlohy č. 1, 2: Peter je chorý
– Opakovanie: predložky s G
– Cvičenia na stránke quizlet.com (hľadaj Erika_Sztakovics): Genitív – predložky, Datív – predložky