DÚ:
PL: Pravidlo o RK – 3. cvič. (ovládať aspoň pasívne, čo znamenajú výrazy: dodržiava sa, porušuje sa, uplatňuje sa)