DÚ:
– Naučiť sa predložky s lokálom: uč. s. 34 (alebo v prílohe PZ s. 4)
– Opakovanie: predložky s G, D, I, A
– Cvičenia na stránke quizlet.com (hľadaj Erika_Sztakovics): Genitív – predložky, Datív – predložky, Inštrumentál – predložky, Akuzatív– predložky, Lokál– predložky