DÚ:
– opakovanie: Aká je tvoja rodina? Koľkočlenná je tvoja rodina? Kde žije tvoja rodina, kde žijú tvoji starí rodičia? Máš súrodencov? Koľko?;

– členovia rodiny v množnom čísle, páry v rodine (otec-mama, brat-sestra…)