CVIČENIE + dnešný dátum

  1. Vyber si vhodné častice a doplň do textu: už, skrátka, napokon, veď, aj, až, ani, veru, a, ale, snáď, srdečne

Dlhé tri dni som Zinu………nevidel. Kata, jej spolubývajúca, mi povedala, že …….. má chrípku. Teraz chrípku? ………. je horúci máj. Zina ……… prechladla, keď sa kúpala v tom ľadovom potoku. Voda jej siahala …….. po kolená a ona špliechala ako decko. Pripadala mi ……..celkom ako malá. Večer som Zine ………poslal kvety. ……….. teraz mi horia uši, keď si na to spomeniem.  ……. sa mi za to nevysmeje. ………. čo mi na to povedia rodičia. …….poviem vám, je to ………..jedno. ………. je to moja osobná vec.

  1. Doplň do vety vhodnú časticu zo zásobníka:

a/  Sklamali ste ma,  ……………………….  vám neverím.

b/  Už je polnoc,  ……………………………… niekto príde.

c/  Okrem domu ti ukážem …………………….  našu záhradku.

d/  Ak mi to časovo vyjde, ale nie je to celkom isté, tak sa …………………………………  stretneme.

e/  Som si istý, že v tomto prípade …………………………………….  nehovorí pravdu.

f/   Bola som prekvapená, keď som sa pozrela do peňaženky, mala som tam ……………. 95 eur.

 

sotva,           istotne,          až,          vôbec,          možno,         aj

 

  1. Ktorá z uvedených častíc dopĺňa význam vety:

Chcel by som si kúpiť počítač, no neviem, či budem mať ……………………….. peňazí.

a/ temer                      b/  dosť                              c/  ledva                           d/  totiž

 

Chcel by som si kúpiť počítač, stojí 350,-€, mám nasporených 200,-€, 100,-€ mi dá dedo, preto

potrebujem ………………….. 50,-€.

 

a/  vraj                          b/  sotva                             c/  ešte                            d/  asi