Az ember vándorló lény

Az ember vándorló lény: Sokszor előfordult, hogy az emberek elhagyták addigi lakóhelyüket és egy egész nép új hazát keresett magának. A kiváltó okok között a 2 leggyakoribb:  1.,Menekülés egy erősebb nép elől2., Éghajlati változások. Pl. ha hirtelen túl meleg vagy túl hideg lesz egy területen. A vandálok, hunok, alánok olyan népek, amelyek részt vettek a népvándorlásban, de egyik nép sem maradt fenn mára. A  3.- 7. század közötti időszakban Európában és Ázsiában egész nemzetek keltek útra, hogy biztonságos otthont és megélhetést találjanak. Ezt a korszakot a népvándorlások korának nevezzük. Ebben a korszakban jöttek többek között a mai Szlovákia területére a szlávok. A 19. és 20. században a mai Szlovákia területéről is nagyon sok ember vándorolt ki Amerikába. Munkát kerestek, mert otthon nem találtak. Kétszáz évvel ezelőtt az európaiak Afrikában is kezdtek letelepedni. Leigázták az afrikai őslakosságot, és saját államokat alapítottak, amelyekben a bennszülöttek többnyire csak szolgák lehettek, és olcsó munkaerőként dolgoztatták őket. A meghódított területeket gyarmatoknak nevezzük. Az európai államok csak a 20. században mondtak le a gyarmatokról, amelyek napjainkban önálló államokként fejlődnek.  

Ismétlés:  A kérdésekre a válaszokat legyetek szívesek a füzetben kidolgozni!

1., Miért vándoroltak a múltban az emberek egyik helyről a másikra?i

2., Melyik időszakot nevezzük népvándorlások korának?

3., Mikor jöttek a szlávok a mai Szlovákia területére?

4., Milyen területeket nevezünk gyarmatoknak?

Szorgalmi!  Nevezzetek meg néhány olyan államot, amelyek valamikor gyarmatok voltak, de már önállóak!

Jó munkát kívánok! Üdv. Szilvia tanító néni