8.b – Vetné členy – 11.05.2020

 

Sziasztok, köszöntök mindenkit a távoktatás 9. hetében!

A legutóbbi beküldős feladatlapot 2 embertől kaptam meg: Nemes Viktória és Száraz Ágnes. Úgy gondolom, a feladatok nem voltak kifejezetten nehezek, ennek ellenére a „részvétel” igen csekély :/

Még arra tudok gondolni, hogy technikai probléma miatt nem tudtatok küldeni a krizanlucia.munka@gmail.hu címemre – ezt az akadályt már elhárítottam, így holnap estig még meghosszabbítom a határidőt. Kérlek, éljetek vele!!!

Ma elkezdjük az egyszerű mondat elemzését.

 

  1. Dopíš do zošita / Írd be a füzetedbe + 11.05.2020

 

Vetné členy

* Skladba – náuka o spájaní slov do viet.

*Vetné členy:

hlavné/základné vetné členy:  *prísudok – állítmány

*podmet – alany

rozvíjacie vetné členy:               *predmet – tárgy

*príslovkové určenie – határozó

*prívlastok – jelző.

MAGYARÁZAT: a szlovák mondatelemzés is megkülönböztet főmondatrészeket – állítmány/prísudok és alany/podmet, valamint bővítményeket – tárgy/predmet, határozó/príslovkové určenie, jelző/prívlastok.

*Veta sa skladá z vetných členov, ktoré tvoria:

   – slovesá

   – podstatné mená

   – prídavné mená

   – číslovky

   – zámená

   – príslovky – čiže všetky plnovýznamové slová!!!

 

*Ostatné slovné druhy nemôžu stáť vo funkcii vetného člena, lebo sú neplnovýznamové slová:

    – predložky

– spojky

– častice

– citoslovcia.

MAGYARÁZAT:  a mondatrészt szlovákul vetný člen-nek nevezzük. Mondatrészként csakis főnév, melléknév, számnév, névmás, ige és határozószó állhat, tehát olyan szófaj, amely önállóan tölthet be mondatrészi szerepet.

Az elöljárószóknak, kötőszóknak, módosítószóknak és indulatszóknak önállóan nincs mondatrészi szerepük – tehát NEM lehetnek mondatrészek a mondatban.

 

*Sklady:

– sklad je spojenie 2 vetných členov

– sklady môžu byť: * prisudzovací sklad /podmet + prísudok/

*určovací sklad /nadradený + podradený vetný člen/

*priraďovací sklad /tie isté vetné členy/.

MAGYARÁZAT: a két mondatrész közti kapcsolatot szószerkezetnek nevezzük; ezek alanyi-állítmányi szószerkezet /prisudzovací sklad/,  alárendelő szószerkezet /určovací sklad/,  mellérendelő szószerkezet /priraďovací sklad/.