8.b-Prívlastok-02.06.2020

/Jelző/

 

Sziasztok! Köszönöm szépen Tóth Tamarának és Nemes Viktóriának, hogy elküldték nekem a tárggyal kapcsolatos mondatelemzést:D

Velük együtt összesen 4 embertől kaptam kézhez a csoportunkból. Köszönöm nekik, hogy dolgoztak, nem adták fel és haladtak tovább. Abszolút semmi gond nem volt, hogy vétettek pár hibát!!! A levelükre válaszolva adtam pár tippet a tárggyal kapcsolatban.

Elérkeztünk az idei tanév utolsó új anyagához – ez pedig a jelző az egyszerű mondatban. Okulva a határozatlan tárgy okozta nehézségekből, csak a jelző egyszerűbb fajtájával fogunk foglalkozni. A többit eltesszük szeptemberre.

 

  1. Do zošita:

Prívlastok + 02.06.2020/Učebnica str. 124.,125.

*Prívlastok rozvíja podmet, predmet, slovesno-menný prísudok alebo príslovkové určenie, ktoré sme vyjadrili podstatným menom.

*Na prívlastok sa pýtame otázkami: Aký? Ktorý? Čí? Koľko? Koľký?

*Prívlastok môže byť zhodný a nezhodný. / A jelző lehet egyeztetett és nem egyeztetett. Mi most csak az egyszerű, közérthető egyeztetett jelzővel fogunk foglalkozni. Ezt a fajtát onnan ismered fel, hogy az előtt a mondatrész előtt áll, amelyet bővít és megegyezik vele nemben, számban és esetben!!! Pl., Čítam zaujímavú knihu. – akú knihu čítam?, zajímavú

Sused má tri mačiatka. – koľko mačiatok má?, tri

Stojí pred tým domom. – pred ktorým domom?, tým

*Zhodný prívlastok býva vyjadrený prídavným menom, zámenom, číslovkou. Napr., Poznám usilovnú žiačku. Náš sused je milý človek. V hlavnom meste je veľa obchodov. / Tehát a kiemelt szavak különböző szófajokkal kifejezett egyeztetett jelzők-zhodné prívlastky!!!