8.b – Príslovkové určenie – 27.05.2020

/cvičenie/

Sziasztok! Szeretnék elnézést kérni amiatt, hogy a legutóbbi beküldendő feladattal kapcsolatban nem voltam eléggé konkrét! Tehát: alább ismét feltüntetem azt a feladatot, amit múltkor kaptatok – az alanyt, állítmányt és tárgyat kell kiírni belőlük és meghatározni, hogy milyen fajtájúak!!! Holnap délig – csütörtök 12:00-ig kérem elküldeni a krizanlucia.munka@gmail.hu címre!

  1. Posielať:

*Anička požičala Maťovi knihu. ……………………………………………………………

*Evka dá psíkovi kosť. ……………………………………………………………………..

*Rišo sa zaujíma o hudbu. …………………………………………………………………

*Petra odniesla starkej nákup. ………………………………………………………………

*Pomôžem mamičke variť. …………………………………………………………………

*Ocko daroval mamke náušnice. …………………………………………………………

*Žiak ukázal učiteľke zošit. …………………………………………………………………

*Vnučka sa bojí psa. …………………………………………………………………………

*Sesternica tyká dedovi. ………………………………………………………………………

*Zabudol sa naučiť báseň. ………………………………………………………………………

  1. Cvičenie – do zošita:

Príslovkové určenie+27.05.2020

Ako na to?

Karol je vzadu.  – Kde je? Vzadu. – príslovkové určenie miesta

Tvárila sa milo. – Ako sa tvárila? Milo. – príslovkové určenie spôsobu

Karol príde ráno. – Kedy príde? Ráno. – príslovkové určenie času

Pre slzy už ani nevidela. – Prečo nevidela? Pre slzy. – príslovkové určenie príčiny

 

* Obraz zaves hore! (Kam zaves? Hore.) ……………………………………………………………………………….

*Na stene sú akési fľaky. (Kde sú? Na stene.)………………………………………………………………………….

*Nikdy sme tam neboli. (Kde sme neboli? Tam.)………………………………………………………………….

 

*Nezjavil sa ani po večeri. (Kedy sa nezjavil? Po večeri.) ………………………………………………………….

*Na Vianoce sa všetci stretneme. (Kedy sa stretneme? Na Vianoce.) ………………………………………..

* Hovorme po slovensky. (Ako hovorme? Po slovensky.)…………………………………………………………..

*Kráčali bystrým krokom. (Ako kráčali? Krokom.)………………………………………………………………………

* Plače od radosti. (Prečo plače? Od radosti.)……………………………………………………………………………

*Urobila to z lásky. (Prečo urobila? Z lásky.)……………………………………………………………………………..