8.b – Báje a mýty – 30.04.2020

/regék és mítoszok/

Sziasztok, köszöntelek Benneteket a hosszú hétvége előtt, mikor is békén hagylak a szlovákkal, előtte azonban még küldök egy irodalom tananyagot. Ma a regékkel és mítoszokkal fogunk foglalkozni.

  1. Do zošita:

Báje a mýty + 30.04.2020

*Mýtus alebo báj je epický útvar.

*Súbor mýtov sa nazýva mytológia.

 *Ľudia v mýtoch vyjadrujú svoje predstavy o pôvode sveta a vzniku života na Zemi, o prírodných javoch (búrka, blesky), o striedaní ročných období, o vychádzaní a zapadaní slnka a podobne.

*Vo svojich predstavách pripisujú ľudia nevysvetliteľné javy bohom, polobohom a iným nadprirodzeným bytostiam (vílam, škriatkom).

*Ľud si mýtmi vysvetľuje aj vznik názvov krajín, morí, kvetov. Mýty sa tradovali z pokolenia na pokolenie.

*Považujú sa za najstaršiu podobu ľudovej prózy, šírili sa ústnym podaním.

*Rozdeľujeme ich do niekoľkých skupín:

  1. báje o pôvode neba a zeme,
  2. báje o pôvode človeka, zvierat, rastlín, názvov
  3. báje o objavoch vecí, remesiel, vied a umení
  4. báje o predkoch, hrdinoch národných kultúr, obrancoch rodu.

 

  1. Prezri si prezentáciu o slovanskej báji pod názvom Kikimora:

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=153745

Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek!