7.b – Zdravie 2. – 29.04.2020

/zhrnutie učiva/

  1. Utvor otázky o konverzačnej téme ZDRAVIE /min. 15 otázok/!

Napr.:  Kedy sú návštevné hodiny? Aj tebe sa niekedy krváca z nosa? Dokedy je otvorená lekáreň?

  1. Zopakuj si slovnú zásobu o téme Zdravie!

*rajzolj a füzeteddbe „napocskákat”, ahogy szoktuk, ezekbe írd bele a következő témákat: časti ľudského tela, aj tebe sa to môže stať /úrazy, kliešť/, v lekárni, u pediatra, v nemocnici

*húzz a napocskák köré vonalakat és a dialógusok, szótár, tankönyv segítségével írj mindegyikhez minimum 10 kifejezést és frázist!