7.b – Opakovanie – 02.06.2020

/Prídavné mená + Číslovky/

  1. Rozlišuj mäkko a tvrdo zakončené prídavné mená!/Válogasd szét a lágy és a kemény végződésű mellékneveket:

* studený, ľahký, najlepší, horúci, lacný, širší, špinavý svieži, líščí, krokodílí, vtáčí, drahý,

*tvrdo zakončené, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný: …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

*mäkko zakončené, ktoré sa skloňujú podľa vzoru cudzí: ……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

*mäkko zakončené, ktoré sa skloňujú podľa vzoru páví:…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Stupňuj nasledovné prídavné mená/Fokozd a következő mellékneveket:

Napr.:   ľahký – ľahší – najľahší

*malý – …………………………………………………………………….

*pekný – ………………………………………………………………….

*dobrý – …………………………………………………………………..

*veľký – ……………………………………………………………………

*zlý – ……………………………………………………………………….

*čistý – ……………………………………………………………………..

 

  1. Vyskloňuj prídavné a podstatné mená/Ragozd helyesen a mellék – és főneveket:

Chodím do /základná škola/ …………………………………………………………… Učím sa v

/čistá trieda/ …………………………………………………….. Nechodím na obed do /školská

jedáleň/ …………………………………………………………..  Mám jednotku zo /slovenský

jazyk/ ………………………………………………….. Vo /voľný čas/ …………………………………….

rád/rada pomáham /starý otec/ ……………………………………………………. v záhrade. So

/stará mama/ ……………………………………… pečieme bábovku v kuchyni. Na obed pripravíme grilované kura s /dusená ryža a ovocný kompót/ …………………………

…………………………………………………………………..

 

  1. Nakupujeme/Írd ki szóval az összes számnevet:

*Mlieko stojí 0,75€. – ………………………………………………………………………………………

*Zošit stojí 1€. – …………………………………………………………………………………………………

*Mám len 0,02€. – …………………………………………………………………………………………….

*Dáš mi 5€? – ……………………………………………………………………………………………………..

*Chodím do 7.b triedy. – ………………………………………………………………………………….

*Bývam na 8. poschodí. – …………………………………………………………………………………

*Banány stoja 2€. – …………………………………………………………………………………………..

*Štedrý večer oslavujeme 24. decembra. – ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

*Zajtra bude 03.06.2020. – ……………………………………………………………………………….

*Mám 14 rokov. – ……………………………………………………………………………………………….

*Je 16:30. – …………………………………………………………………………………………………………..

*Sú 14:00 hodiny. – ……………………………………………………………………………………………

*Teraz máme 5. hodinu. – ………………………………………………………………………………..