7.b – Ochrana prírody – 22.05.2020

  1. Do zošita:

Ochrana prírody+22.05.2020

Každý z nás túži po čistom vzduchu, po vyčistených lesoch a lúkach, upravených trávnikov. Každý chce jesť zdravé jedlo. Jednoducho všetci chceme žiť zdravo a pekne.

Človek však každodenne znečisťuje prírodu. Veľmi tým ničí ozónovú vrstvu. Z komínov tovární sa uvoľňuje čoraz väčšie množstvo oxidu uhličitého, takže atmosféra zachytáva oveľa viac tepla ako v minulosti a priemerná teplota zemskej atmosféry každých 25 rokov stúpa približne o 1°C. Ozón znečisťujú aj fajčiari, ale najviac továrne.

Je dôležité, aby ľudia odpad separovali. Niektoré druhy sa potom môžu použiť na recykláciu. Spracovaním 1 tony triedeného papiera zachránime 17 stromov.

Veľmi citlivým prostredím je aj voda a preto sa človek o jej čistotu musí starať.  Medzi rozličné látky, ktoré znečisťujú vodu, patria napríklad: zlúčeniny hnojivá z poľnohospodárstva.

Pre život je rovnako dôležitá aj pôda. Umožňuje rastlinám zakoreniť sa, prijímať vodu a živiny. Hlavným zdrojom živín v pôde sú odumreté telá organizmov.

  1. Do slovníka:

Ochrana prírody – Természetvédelem

 

*znečisťovanie – szennyezés

*globálne oteplovanie – globális felmelegedés

*ozónová vrstva – ózonréteg

*kyslý dážď – ónos eső

*pôda – talaj

*kyslík – oxigén

*oxid uhličitý – szén-dioxid

*triediť odpad – szelektálni a hulladékot

*recyklovať – reciklálni, újra hasznosítani

*starám sa o niečo /akuzatív/ – törődöm valamivel