7.b – A középkor és kora újkor kultúrája – 2020.05.20.

 

Középkori városok

 

*Az első középkori városok a római kori városmaradványokon épültek fel. Sok város épült fel várak tövében – a „város” szó is „váras” helyet jelentett. Hidak, templomok és malmok mellett is kialakulhattak városok.

*A városlakók zömét is iparosok és kereskedők alkották – ők nem voltak nemesek vagy jobbágyok, a polgárok rétegét képviselték. A várost az önkormányzat képviselte és a polgármester vagy főbíró irányította.

*A piactéren meghatározott napokon vásárt tartottak. A város leggazdagabb polgárai a távolsági kereskedők voltak. A városi iparosok /mesteremberek/ érdekvédelmi szervezetekbe tömörültek – a szövők, takácsok, kovácsok stb. összefogtak. A céh tehát az ugyanazon mesterséget űző iparosok és kereskedők érdekvédelmi szervezete volt. A céhen kívüli iparűzőket kontároknak nevezték.

 

A középkor tudoménya és a művészetek fejlődése

 

*Johannes Gutenberg nevéhez fűződik a könyvnyomtatás feltalálása – apró fémből készült betűket raktak sorba az adott szöveg szerint és festéket használtak. Innentől kezdve már nagy számban készülhettek a könyvek.

*A diákok húszéves korukban kerülhettek egyetemre – az első egyetemek Bolognában, Oxfordban és Párizsban jöttek létre.

*A román stílus – a templomok, kolostorok, várak építészeti stílusa. A kő és a fa az alapanyag; zömök, vastag falak és vékony, félkörívvel fejelt ablakok jellemzik.

*Gótikus stílus – a román után következik; csúcsíves boltozat, támpillérek, oszlopok jellemzik.

*Reneszánsz stílus – a humanizmus és reneszánsz bölcsője az itáliai Firenze volt. A humanizmus jelentése „emberközpontúság”. A reneszánsz a tudomány, az irodalom és a művészet újjászületését hozta. Az antik – ókori értékek, arányok a jellemzőek.

*Kora újkor

*A nagy földrajzi felfedezések bebizonyították, hogy a Föld gömbölyű. Kopernikusz állította, hogy a világegyetem középpontjában nem a Föld áll, hanem a Nap. Galilei rájött, hogy a Föld a Nap körül kering, valamint a saját tengelye körül is forog. Kepler állította, hogy a bolygók nem kör, hanem ellipszis alakú pályán keringenek a világűrben. Isaac Newton a mozgástörvények, a tömegvonzás és a fény kutatásának úttörője volt.

*A kora újkor meghatározó művészeti irányzata a reneszánsz és a barokk. A reneszánsz két géniusza Leonardo da Vinci és Michelangelo volt. Albrecht Dürer a kor jelentős német származású festője. Az ellenreformáció eszköze volt a barokk – az érzelmeket hirdető, szenvedélyes, túldíszített stílusirányzat.

*A reneszánsz irányzata a Magyar Királyságban

  *A legszebb reneszánsz műalkotások Budán és Visegrádon maradtak fenn. Európa-hírű volt Mátyás könyvtára, a Bibliotheca Corviniana. 2500 kötetet tartalmazott – a korvinák bőrkötéses, hollós címerrel díszített könyvek voltak. Az első könyvtáros Galeotto Marzio volt.

*Janus Pannonius volt első magyar költő, latinul írta verseit.

*Antonio Bonfini írta meg Magyarország történetét.

*Thuróczy János történetíró a Chronica Hungarorum című művében a korabeli eseményeket jegyezte fel.

 

Járványok és egészség a középkorban

*A háborúk mellett /százéves háború Anglia és Franciaország között 1337-1453 között, valamint a huszita háborúk 1419-1434 között/ a kolera, lepra, himlő és elsősorban a pestis milliószámra szedték áldozataikat.

*Pestis: a járvány központjai a sűrűn lakott, egészségtelen városok voltak. 1348-ban az addigi legnagyobb pestisjárvány söpört végig Európán. A 75 milliós lakosság 45-50 millióra apadt. A genovai kereskedők hozták be a kórt Itáliába, innen terjedt el minden európai országba. Sokan a hegyekbe menekültek; az orvosok nem tudtak mit kezdeni a betegséggel; madárfejhez hasonló álarcot viseltek; úgy gondolták, a betegség a levegőben terjed; illatos füstölőkkel próbálkoztak. A pestist „fekete halálnak” is nevezték

 

Érdekesség:

https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg

https://www.youtube.com/watch?v=EwW6_QMLqsU&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=vcDux0BYRGg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=33

https://www.youtube.com/watch?v=0FEd1iJze6w&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=13