7.b – Vallás és egyház a középkorban – 2020.05.18.

/A keresztény vallás kialakulásától a reformációig/

 

A kereszténység születése:

*a keresztény vallás Palesztinában – konkrétan Galileában alakul ki, amely egy a Római Birodalomtól függő zsidó állam volt – élén Heródes király állt

*itt született Jézus Krisztus, akit Pontius Pilátus idején keresztre feszítettek

*az időszámításunk Jézus Krisztus születésével kezdődik

*Jézus tanításait a 12 apostol – tanítvány hirdette

*a Kr.u. I.-III. század során keresztény közösségek jönnek létre; ezeket a püspökök vezették – Róma első püspöke (Szent) Péter volt – kialakult az egyház!

*Róma időnként üldözte a keresztényeket – sokan vértanúhalált haltak

*Constantinus római császár Kr.u. 313-ban szabad vallásgyakorlatot biztosít a keresztényeknek.

* Kr.u. 391-ben Theodosius római császár államvallássá tette a kereszténységet.

Keleti és nyugati keresztény egyház:

*1054-ben történt a nagy egyházszakadás, amelyet görögül skizmá-nak nevezünk. Ez a középkori keresztény egyház keleti és a nyugati felének végleges kettéválása, amelynek következményeként kialakult a római katolikus és az ortodox (keleti) keresztény egyház.

Az ortodox egyház központja Konstantinápoly volt, élén a pátriárka állt. A nyugati keresztény egyház központja Róma, élén Róma püspöke – a pápa állt.

A nyugati egyház megújulása:

*A 11. században a megújulás központjai a kolostorok voltak.

kolostorokban szerzetesek éltek – szigorú napirend szerint, a külvilágtól elvonultan. A kolostor központjában volt a templom, ezt körbe vették a szerzetesek cellái, a kerengő, ahol a szerzetesek imádkoztak, elmélkedtek, könyvtár, iskola, konyha, műhelyek…. A szerzetesek vezetője az apát volt.

A szerzetesek mezőgazdasági munkát végeztek, tanítottak, kódexeket /nagyméretű díszes, kézzel írott könyvek/ másoltak, gyógyítottak.

A legjelentősebb szerzetesrendek: bencés rend, domonkosok, ferencesek, pálosok /az egyetlen magyar alapítású rend/.

A nők is alapíthattak kolostorokat, ezeket zárdának nevezzük. Lakóik az apácák, vezetőjük a főnővér.

A szerzeteseknek és apácáknak három fő szabályt be kellett tartaniuk: tisztaság /szüzesség/, szegénység, engedelmesség.

 

A nyugati keresztény egyház szerkezete:

*a legfőbb egyházmegye az érsekség, melynek élén az érsek áll

*a keresztény államok egyházmegyéket – püspökségeket hoztak létre, melyek  élén a püspök áll

*az apátságok épületekből és a hozzájuk tartozó földbirtokoból álltak, ezeket az apát igazgatta.

 

A keresztes háborúk:

*Az arabok a Kr. u. 11. század végére elfoglalták Jeruzsálemet, melyet nemcsak a muszlimok, hanem a keresztények is szent városuknak tartottak.

*II. Orbán pápa 1095-ben meghirdette az első keresztes háborút.

1099-ben a keresztesek visszafoglalták Jeruzsálemet és megalapították a Jeruzsálemi Királyságot.

– Még további 2 keresztes hadjáratra került sor, végül 1187-ben a muszlimok visszaszerezték Jeruzsálemet.

Ismétlés:

*a korábban átvett anyagokból ismételd még át a reformációt és ellenreformációt + az inkvizíció intézményét!!!

Érdekesség:

https://www.youtube.com/watch?v=mzBDQBItZr4

https://www.youtube.com/watch?v=SkKe_OoSs7o

https://www.youtube.com/watch?v=MJDFs4XQOPU

https://www.youtube.com/watch?v=mZ25_WdnFL8