Povesti – 20.03.2020

  1. Teória o povesti – do zošita + dátum:

Povesť

Povesť patrí medzi epické žánre. Nie je to veľmi dlhý žáner prozaickej epiky. Spravidla spracúva historickú tematiku. Povesť je podobná rozprávke, má jednoduchý dej a je krátka. Má často reálny základ. Po rozprávkach sú najrozšírenejším epickým žánrom ľudovej slovesnosti. Vznikali v celej európskej kultúre. S rozprávkami majú spoločné množstvo čarodejných a fantastických dejov. Rozprávky sa končia dobre, čo v povesti nemusí byť. Povesti vždy majú reálny základ, ktorým môže byť miesto deja, udalosť alebo skutočná historická postava.

Povesti rozdeľujeme na:

  • heraldické – vysvetľujú pôvod erbov
  • miestne – vzťahujú sa k nejakému miestu
  • historické – rozprávajú o významných udalostiach národných dejín a sú prameňom lepšieho poznania minulosti
  • fantastické – rozprávajú o magických bytostiach.

Medzi najpočetnejšie slovenské povesti patria nepochybne povesti o Jánošíkovi, udatnom slovenskom zbojníkovi a jeho hrdinskej družine.

 

Jánošíkova výzbroj – čítanie s porozumením

Povesti, Jánošíkova výzbroj

* Otvor súbor, klikni na obrázok s textom, otvorí sa celý text+úlohy. Odpovedz na otázky podľa textu a úlohy aj s riešením dopíš do svojho zošita – LITERATúRA!