Slovenský jazyk – 5.a – 19.03.2020

Vybrané slová po „m“, 1.

  1. Budeme sa učiť o vybraných slovách po „M“.
  2. Do zošita:

Vybrané slová po „m“ + dátum: 19.03.2020

* my, mykať, mýliť sa, myslieť, myseľ, šmýkať sa, myš, mydlo, umývať sa, hmyz, mýto, hmýriť sa, zamykať, odomykať, žmýkať, priemysel, priesmyk, Myjava, mys

  1. Do slovníka:

*Strana v učebnici: 107./vybrané slová po „m“ – po slovensky – po maďarsky!

  Naučíme sa slovíčka :) !