Vybrané slová po b, m, p – 01.04.2020

/zhrnutie učiva – pracovný list/

Sziasztok, gyerkőcök! :D Eltelt majdnem három hét, mialatt csak online módon tudtam tanítani, ti pedig tanulni. Szép új hónap köszöntött ránk, ezért úgy gondolom, itt az ideje, hogy megnézzem, mit tanultatok az elmúlt időszakban – és ez nem egy áprilisi tréfa ;D.  Ha szépen haladtál a tananyagokkal, ügyesen megtanultad a B, M és P hang után következő válogatott szavakat. Erről szeretnék meggyőződni egy feladatlappal, melyet megoldva wordben, vagy bemásolva, megoldva és lefényképezve küldj el nekem április 6-áig, kérlek, az alábbi email címre:     krizanlucia.munka@gmail.hu  Vigyázz: .hu!

Vybrané slová po B,M a P – zhrnutie učiva

/pracovný list/

  1. Doplň do slov správne i,í – y,ý!

kob_la, násob_lka, b_lina, Banská B_strica, ob_lie, ab_, keb_, rozb_l vázu, B_tča, chce b_ť kuchárom, b_k, kob_la, ob_čaj, zb_točný, náb_tok, bab_čka, b_tka, b_tovka, dáš m_ pero?, m_ sme piataci, m_dlo, hm_z, M_lka, om_l, um_vadlo, m_slieť, M_chal, m_nerálka, M_java, hm_riť sa, zam_kať, m_š, šm_kačka, p_šný, p_aníno, p_atak, op_ca, p_jem minerálku, p_šťaľka, p_tliak, prep_ch, p_r, p_kať, kop_to, p_sk

  1. Zoologická záhrada vybraných slov:

A, uhádneš, na ktoré zvieratko myslím?

*malé, sivé zvieratko, bojí sa mačky /po „m“/ ……………………………………………

*lienka, včela, mravec, komár je /po „m“/ ……………………………………….

*štvornohé, bylinožravé zviera, ktoré má rohy /po „b“/ …………………….

*kôň „ženského rodu“ /po „b“/…………………………………………………………

B, Kobyla, byvol, býk majú /vybrané slovo po „p“/ ………………………… + …………………

  1. Napíš ku každému slovu 3 príbuzné – odvodené slová /segít a tankönyv/!

byt                     myš                 pýtať sa                   šmýkať sa          mýliť sa

…………..       …………..         ………………                 ………………..     ………………….

…………..       …………..         ……………….                …………………    ………………….

……………      ……………       ……………….                 …………………    …………………. 

  1. Pospájaj dvojice, ktoré patria k sebe:

*chyba                                           *pýcha

*papuľa zvieraťa                          *červeň na tvári

*Banská Bystrica                          *omyl

*čistiaci prostriedok                    *štvornohé, bylinožravé zviera

(tisztítószer)                                    *pysk

*negatívna vlastnosť                  *mesto na Slovensku

(tulajdonság)                                 *mydlo

*pýr

*byvol

  1. Písmená slovíčok sa poplietli. Usporiadaj ich!

d k o y t o b ………………………………………………

ý s t r y b ………………………………………………….

y o b j a č …………………………………………………

as   m ý u ť a v  ………………………………………….

o k o t p y  …………………………………………………