Ako sa správame v školskej jedálni?
Zdvorilostné frázy v školskej jedálni: jedáleň_frázy a správanie
(viď. www.quizlet.com, hľadaj “V jedálni”)