45/ Poznáš tieto značky ?

Čít.- prek.

Napíš, čo znamenajú značky! ( aj nakresli )