Szlovák

 

39/4

Priraďte obrázkom pomenovanie mláďať domácich zvierat. O každom obrázku utvor jednu vetu, a vety napíš do zošita ! Nakresli ktoré zvieratko sa ti páčilo !