27/18 – Naše telo

Čít.-prekl.

Napíš do zošita, a nauč sa !

Časti tela

Ruky, nohy, trup, hlava – to je naše telo.

Chráni ho pokožka .Pod pokožkou máme kosti , svaly a žily.

V žilách nám prúdi krv.

Očami pozeráme.

Ušami počúvame.

Nosom voniame.

Jazykom ochutnávame.

Hmatom hmatáme.